"பழமொழி , write panithuli shankar , palamoligal, pala moli....puthu moli, tamil proverbs .palamoli i" குறித்த சமீபத்திய செய்திகள் , படங்கள் மற்றும் வீடியோ