"தேடல்" குறித்த சமீபத்திய செய்திகள் , படங்கள் மற்றும் வீடியோ

தமிழ்த்தேனீயின் கவிதை.

Posted By bharathphysics on பாடல்

http://bharathbharathi.blogspot.com - காணும் இடத்தில் இல்லைகற்சிலைகளிலும் இல்லைவானும் பூமியும்வலம் வந்தாலும்தென்படுவதொன்றுமில்லைகடவுள் என்ற ஒன்று!உலகின் வல்லமை ஆயுதமா?உணர்வீர் தோழ

காதல் உடல் சார்ந்த பசியா அல்லது உணர்வு சார்ந்த தேடலா!

Posted By nirupan on ஈழம்

http://www.thamilnattu.com - மெதுவாய் மன அறைகளில் வந்து குந்தியிருக்கும்; எளிதில் தூரத் தள்ளி விட முடியாத அவளைப் பற்றிய நினைவலைகள், எப்போதும் போல, என்னுள் என்னையறியாமல் ஆடவனுக