"தனிமை" குறித்த சமீபத்திய செய்திகள் , படங்கள் மற்றும் வீடியோ

டீன் ஏஜ் பெண்களின் தனிமையை போக்க... 10 ரகசியங்கள்..!

டீன் ஏஜ் பெண்களின் தனிமையை போக்க... 10 ரகசியங்கள்..!

Posted By seenarajasekar 29 days ago on பொது

http://ta.newstig.com - டீன் ஏஜ் பெண்களின் தனிமையை போக்க... 10 ரகசியங்கள்..!

ஈழ மகன் இன்னும் இறக்கவில்லை!

Posted By nirupan on ஈழம்

http://www.thamilnattu.com - "நான் ஒருவன் என்ரை அம்மாவைப் பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தால், மாற்றான் பிடியில் உள்ள மண்ணில் நாளாந்தம் தம் இன்பங்களைத் தொலைத்து வாழ்கிற பல அம்மாக்

தனித்திருப்பவனின் வீதி வழி உலா...

Posted By bharathphysics on செய்திகள்

http://bharathbharathi.blogspot.com - எல்லாவற்றையும் எல்லோரும் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறு தானே. எனினும் ஒரு சிலரேனும் புரிந்துக்கொள்ளக்கூடும் மக்களற்ற தனிமை