பழமொழி , write panithuli shankar , palamoligal, pala moli....puthu moli, tamil proverbs .palamoli i | தமிழ்10.காம்
தமிழ் இணையங்களின் சங்கமம்

பழமொழி , write panithuli shankar , palamoligal, pala moli....puthu moli, tamil proverbs .palamoli imariaregan 644 நாள் முன்பு (http://tamilcrazy.blogspot.in) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
கிடைக்கப் போகும் பலா காயைவிட கையில் இருக்கும் கிலாக் காய் மேல். வச்ச பதம் இருக்க பிச்சை பதம் வேண்டாம். ....... மேலும்
mariaregan 664 நாள் முன்பு (http://tamilcrazy.blogspot.in) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
njaanam 667 நாள் முன்பு (http://siththan.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
அஞ்சாமல் உராய்ந்து நடப்போர்களை, அவர்தம் உள்ளங்கால்கள் வருந்தும்படி நெருஞ்சி முள் ஊறு செய்வதில்லை. மிக்க பழியும் தன்னை அஞ்சிப் ப ....... மேலும்
njaanam 676 நாள் முன்பு (http://siththan.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
ஒருவர் கொண்ட நோயை மருந்துகொண்டு நீக்காவிடில் அந்நோய் அவரது வலிமையைப் போக்கிவிடும். ஆதலால், பொருத்தமில்லாத “பழி” எனப்படும் தீய ந ....... மேலும்
reverie 740 நாள் முன்பு (http://reverienreality.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
நட்புக்கள் அனைவரும் மனம் முழுதும் மகிழ்ச்சி பொங்க நலமுடனும் வளமுடனும், வாழ இனிய தமிழ் புத்தாண்டு , மற்றும் சித்திரைத்திருநாள் வ ....... மேலும்
moonramkonam 791 நாள் முன்பு (http://moonramkonam.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
pazhamozhi galil virundu பழமொழிகளில் விருந்து ....... மேலும்
tamilraja 889 நாள் முன்பு (http://tamilraja-thotil.blogspot.com) விமர்சனம் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
இது நம் தமிழகத்தில் வெகு காலமாக உலவிக்கொண்டிருக்கும் பழமொழி. பழமொழி என்பதால் நிச்சயம் இது தோன்றிய காலகட்டத்தை நாம்அறுதியிட்டு ....... மேலும்
free phone
moonramkonam 907 நாள் முன்பு (http://moonramkonam.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
பழமொழிகள் பற்றிய தமிழ் ஆய்வு கட்டுரை ....... மேலும்
abusaud 946 நாள் முன்பு (http://umarsaud.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
o அகத்தினழகு முகத்தில் தெரியும்.o அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு.o அடிமேல் அடியடித்தால் அம்மியும் நகரும்.o அடியாத மாடு படியாத ....... மேலும்
moonramkonam 961 நாள் முன்பு (http://moonramkonam.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
பழமொழி | பூ காய் பழம் | இலக்கிய ஆய்வு | பழமொழிகள் | தமிழ் பழமொழிகள் | இலக்கியங்களில் பழமொழி | பழமொழியும் அர்த்தமும் ....... மேலும்
moonramkonam 991 நாள் முன்பு (http://moonramkonam.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
மழை பற்றிய பண்டைய தமிழர் பழமொழிகளின் இலக்கிய தொகுப்பு ....... மேலும்