தகவல் அறியும் சட்டம் | தமிழ்10.காம்
தமிழ் இணையங்களின் சங்கமம்

தகவல் அறியும் சட்டம்gobi 871 நாள் முன்பு (http://birundhavanam.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
"தகவல் அறியும் சட்டம்2005 ஒரு பார்வை"http://www.docstoc.com/docs/89728717/thagaval-ariyum-urimai-sattam#பறக்கும் படைக்கு தகவல் தெரிவிக்க:காஞ்சிபுரம் - 9445045604திருவள்ளூர் - 9445045605செ ....... மேலும்